Transitions tele seminars
Image default
Society / Relationships

Prio Bewindvoering Veenendaal, voor al uw financiën

Bent u financieel in de problemen gekomen door wat voor een reden dan ook? Dan kunt u overwegen of bewindvoering iets voor u is. Bij Prio Bewindvoering in Veenendaal helpen ze u hier graag mee. De mensen van Prio Bewindvoering hebben jarenlang ervaring opgedaan in de uitvoering van de sociale verzekeringswetten (UWV), de Wet werk en bijstand (WWB) en financiële administraties. Deze kennis wordt nu gebruikt om mensen te helpen bij het voeren van hun financiële administratie.

 

Wat is bewindvoering?

Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij/zij doet. Soms is iemand niet (geheel) in staat om zijn/haar financiële belangen te behartigen. De kantonrechter kan dan zijn/haar vermogen onder bewind stellen. Dit betekent dat een bewindvoerder het vermogen beschermt. Het bewind is een puur financiële maatregel. Het gaat dus alleen om financiële handelingen. De rechtbank, sector kanton, beslist over de onderbewindstelling. Iemand van wie het vermogen onder bewind is gesteld, mag daarover niet meer zelfstandig beslissen.

Bewindvoering staat ook wel bekend als beschermingsbewind of onderbewindstelling.

 

Werkwijze door Prio Bewindvoering in Veenendaal

Nadat u zich heeft aangemeld bij Prio Bewindvoering komen zij bij u thuis om kennis te maken. Tijdens dit bezoek krijgt u van hun uitleg over hoe beschermingsbewind werkt en welke gegevens nodig zijn. Mocht u besluiten om u onder bewind te laten stellen dan zullen zij de benodigde formulieren voor u invullen. Verder worden er afspraken gemaakt over het vervolg van de samenwerking. De benodigde stukken worden verzonden naar de rechtbank. Na een aantal weken wordt u uitgenodigd door de kantonrechter om de onderbewindstelling te bekrachtigen. U bent verplicht deze zitting bij te wonen. Ook Prio Bewindvoering zal daarbij aanwezig zijn.

Na de onderbewindstelling ontvangt u via de post de uitspraak van de rechtbank. Vanaf dat moment neemt Prio Bewindvoering uw financiële administratie over.

 

Aanvragen van bewindvoering

Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen. Ook een partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.

Indien u of een familielid beschermingsbewind wilt aanvragen, kan Prio Bewindvoering hiervoor samen met u een verzoekschrift invullen voor de rechtbank. Hiervoor kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek. Het verzoekschrift wordt daarna samen met de benodigde stukken naar de rechtbank verzonden.